marți, decembrie 5, 2023
carturesti.ro
AcasăMATERIALIZAREA DORINȚELOR3-6-9  Codul divin al împlinirii dorințelor

3-6-9  Codul divin al împlinirii dorințelor

Dacă ai cunoaște măreția numerelor 3, 6 și 9, ai avea cheia universului” Nikola Tesla.

Dorința este motorul vieții. Nu poți mișca un deget fără să-ți dorești mai întâi să miști acel deget. Mintea transmite dorița ta creierului iar creierul știe ce are de făcut. Nevoia precede dorința, însă dorința nu reprezintă întotdeauna o necesitate. Cei mai mulți oameni confundă în mod inconștient nevoia cu dorința. Ei nu fac diferența între nevoie și dorință și nu realizează că atunci când dorințele coincid perfect cu nevoile noastre reale și acestea subscriu unui scop înalt, toate forțele Universului se vor alinia pentru a ajuta la împlinirea lor.

Cred că sunteți cu toții de acord că atragem în viața noastră exact ceea ce gândim și credem în același timp. Ne-o confirmă cele 12 Legi Spirituale ale Universului a căror studiere o recomand celor care sunt în necunoștință de cauză. Semnătura noastră energetică, definită de gândurile noastre întreținute cel mai mult ca și perioadă de timp, determină realitatea concretă în care trăim. Și pentru că adevărul conform căruia atragem ceea ce credem este un adevăr cheie al împlinirii dorințelor, se pune mai întâi problema cum și în ce limbaj să transmitem conștient Universului, prin semnătura noastră energetică, nevoile și dorințele noastre? După ce vom fi înțeles modul în care să comunicăm cu Universul, vom putea învăța cum să ascultăm răspunsul la mesajele noastre și cum să ne implicăm în materializarea dorințelor noastre în lumea concretă. Este nevoie de implicarea noastră activă și inspirată așa cum ne spune și înțelepciunea populară: Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă ! Voi prezenta astăzi un algoritm eficient de comunicare conștientă cu Universul în procesul de materializare a dorințelor: metoda 3-6-9! Concentrați-vă atenția pe ceea ce voi explica în continuare pentru că, atenția este cea care va face diferența.

Importanța cifrelor 3, 6 și 9 a fost semnalată prima dată în istoria modernă de savantul Nikola Tesla.

Dacă doriți să găsiți secretele universului, gândiți în termeni de energie, frecvență și vibrațiene învăța marele geniu.

Omului de știință și filosofului Nikola Tesla îi datorăm numeroase descoperiri revoluționare ale omenirii: radioul, motorul electric, laserul, razele X, comunicațiile fără fir și multe altele. Lumea de la începutul secolului trecut nu era pregătită să primească mesajele unui geniu de talia lui Nikola Tesla. El a studiat textele tuturor scripturilor antice. Setea sa de cunoaștere l-a plasat cu mult înaintea timpului său și nu puțini sunt aceia care au afirmat că revelațiile lui Tesla erau primite de la însuși Creatorul. Nikola Tesla și-a dedicat întreaga sa viață progresului umanității. Pentru că știa atât de multe și era dispus să împărtășească liber toate cunoștințele sale, inclusiv acelea referitoare la o sursă de energie descoperită de el și pe care dorea s-o pună la dispoziție în mod gratuit tuturor oamenilor, a fost considerat o mare amenințare la adresa conducătorilor afaceriști ai lumii. Imediat după moartea sa, agenții FBI i-au percheziționat locuința și i-au furat multe documente importante. Nikola Tesla știa foarte bine că numerele sunt de mare importanță și că Dumnezeu folosește cifrele pentru a ne ajuta să înțelegem creația Sa. El a studiat gematria – știința antică a echivalării numerelor cu litere – pentru a descoperi sensurile ascunse ale cuvintelor vechilor învățături.

Creierul meu este doar un receptor. În Univers există un nucleu din care noi obținem cunoștințe, forță și inspirație. Nu am pătruns în secretele acestui nucleu, dar știu că există. Darul puterii mintale vine de la Dumnezeu, Ființa Divină. Dacă ne concentrăm mintea asupra acestui adevăr, devenim în ton cu această mare putere”, afirma Nikola Tesla.

Întregul univers poate fi explicat folosind cifre. Aici putem include mișcarea planetelor, poziția relativă a Soarelui față de Pământ și chiar distribuția stelelor în univers. Numerele nu acoperă doar aspectele fizice ale universului, ci și puterea nevăzută a lui. De la modul în care lucrurile cad pe pământ din cauza gravitației până la legile atracției, numerele joacă un rol semnificativ în toate aceste cazuri. Cei care înțeleg puterea numerelor sunt capabili să atingă și să folosească puterea și energia Universului. Logica divină cuprinsă în numere nu poate fi înțeleasă folosind studiile fizice ale științei. Trebuie făcută o cercetare mai profundă a puterilor universului pentru a înțelege pe deplin misterele conținute în numere. Relația dintre numere dezvăluie un univers armonios, iar cei care înțeleg acest lucru ajung să valorifice posibilitățile nelimitate ale Universului.

Tiparele Universului sunt bazate pe cifre

Există modele care apar în mod natural în univers, modele pe care le întâlnim în viață, în galaxii, în formarea stelelor, în evoluție și în toate sistemele universale. Un sistem foarte important la care natura pare să adere este „sistemul binar al lui 2”. Acest tipar începe cu cifra unu și continuă prin înmulțirea sa cu doi, și tot așa înmulțind mai departe cu 2 fiecare număr rezultat. Celulele și embrionii se dezvoltă după acest model considerat sacru: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024…etc.Acest model este considerat Planul lui Dumnezeu. Lăsând la o parte toate religiile lumii, matematica, prin analogie, poate fi considerată amprenta mâinilor lui Dumnezeu, așa după cum confirma și părintele bisericii creștine timpurii,  AUGUSTIN DE LA HIPONA. „Numerele reprezintă limbajul universal oferit de divinitate omului pentru confirmarea adevărului” mărturisea acesta. Și chiar așa stau lucrurile. Dacă privim cu atenție, modelul sacru de dezvoltare a celulelor și embrionilor 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.. etc, reducând aceste numere la corespondentele lor numerologice prin însumarea cifrelor din care sunt compuse, până când vom obține doar o cifră, vom descoperi că există un tipar, un model, care se repetă la nesfârșit. Acest tipar sau model este : 1, 2, 4, 8, 7 și 5. Același tipar 1, 2, 4, 8, 7, 5 se repetă și în celălalt sens al împărțirii la 2. Observați ceva în acest tipar ? Cifrele 3, 6 și 9 nu apar. Omul de știință, inventatorul și fondatorul matematicii bazată pe vortex Marko Rodin, consideră că aceste cifre 3, 6 și 9 reprezintă vectori de la a treia către a patra dimensiune. Această formă de matematică descoperită de Marko RODIN ne arată prin puterea numerelor cum se exprimă Universul. Există suficiente dovezi că natura folosește simetria triplă și sextuplă iar cele mai populare dintre ele  sunt cele șase fețe ale vârfului cristalului de cuarț și cele șase laturi ale fagurelui de miere.

De sunt speciale cifrele 3,6 și 9 ?

Multiplicarea continuă a lui 3 cu 2 duce la rezultate care se reduc numerologic alternativ la 3 și 6:3×2=6; 6×2=12, 1+2=3; 12×2=24, 2+4=6; 24×2=48, 4+8=12, 1+2=3 și așa mai departe. Ce observăm aici? În acest tipar nu apare cifra 9! Dacă începeți să-l multiplicați pe 9 cu 2,  reducția sa numerologică va fi întotdeauna 9. Iată! 9×2=18, 1+8=9; 18×2=36, 3+6=9; 36×2=72, 7+2=9; 72×2=144, 1+4+4=9; 144×2=288, 2+8+8=18, 1+8=9 și așa mai departe. Făcând o analiză și mai profundă a tiparului de bază care se repetă la infinit, 1, 2, 4, 8, 7, 5, putem vedea că, pe de-o parte avem 1, 2 și 4 cu reducții numerologice de 1+2=3 și 2+4=6, deci această parte este guvernată de 3 și secondată de 6. Iar de cealaltă parte avem 8,7 și 5, cu reducții numerologice de 8+7=15, 1+5=6 și 7+5=12, 1+2=3; deci, această parte este guvernată de 6 și secondată de 3. Oricare dintre aceste părți este supraguvernată de 9; 3+6=9, 6+3=9. Prima parte se reduce numerologic la 1+2+4=7, iar cea de-a doua parte la 8+7+5=20, 2+0=2 Împreună însumează 9 ! Tiparul de bază “1- 2 – 4 – 8 – 7 – 5” este așadar guvernat de 3 și 6, iar 3 și 6 sunt guvernate de 9. Deci 9 înseamnă unirea ambelor părți.

Cifra 9 este Universul în sine! Vibrații, energie și frecvență!

Dacă ai cunoaște măreția numerelor 3, 6 și 9, ai avea cheia universului”, afirma Nikola Tesla cu aproape 100 de ani înainte ca Marko RODIN să descopere matematica bazată pe vortex. Matematica aceea cu care suntem noi obișnuiți este doar un instrument simplu pentru a reprezenta cantitatea. Prin matematica bazată pe vortex putem vedea cum se exprimă energia. Numerele sunt reale și vii, nu doar simboluri pentru alte lucruri. Rodin a descoperit că relațiile dintre numere nu sunt întâmplătoare și nici create de om și că numerele sunt, într-adevăr, particulele elementare din care este alcătuit totul. Această cunoaștere pierdută până mai ieri era stăpânită de antici.

Imaginați-vă, ce am putea realiza, dacă aplicăm aceste cunoștințe sacre în știința de zi cu zi. Pe când știința va începe să studieze fenomenele non-fizice, omenirea va face mai multe progrese într-un deceniu, decât în toate secolele anterioare” susținea același Nikola Tesla.

Această matematică bazată pe vortex lămurește cu adevărat tot ceea ce a existat, este și se va întâmpla vreodată în univers, fără erori și că 3, 6 și 9 reprezintă căile prin care energia cu ajutorul forței și informației se manifestă pentru a forma materia. Celălalt tipar de bază 1, 2, 4, 5, 7, 8 reprezintă ingredientele deja manifestate ale materialului. Astfel, structura tuturor lucrurilor materiale depinde de secvența respectiv forța conductelor de manifestare 3, 6 și 9. De-a lungul istoriei, în toate culturile, religiile, în spiritualitate și chiar în știință, cifra 3 joacă un rol major. Ea semnifică unitate, perfecțiune, bazele creației și chiar cosmosul. Regula lui 3 subliniază puterea numărului și eficacitatea acestuia și este bazată pe principiul latin „omne trium perfectum”, adică tot ce vine în trei este perfect și complet. Cifra 6, în raport cu cifra 3, este însoțitorul său dublu și etern, marcând începutul dualității universale, legea genurilor dar și energiile feminine și masculine ca părți ale întregului. Cu 6 începe expansiunea și tot 6 este unul dintre fundamentele conștiinței universale în manifestare. Cifra 9 este punctul culminant – bijuteria celor trei cifre, de trei ori trei sau amprenta matematică a lui Dumnezeu. Cifra 9 reprezintă sămânța vieții formată din opt sfere, simbolul fertilității și al creației, amprenta albastră a universului și a vieții. Deși cifra 9 reprezintă întregul, spiritul, 3 + 6, întregul nostru univers manifestat oscilează așa cum am văzut între 3 și 6. Dacă 3, 6 și 9 sunt direct legate de tiparul și forma Creației, atât fizic cât și energetic, atunci prin logică fiecare dintre aceste cifre trebuie să reprezinte o etapă specifică în Creație. Același tipar 3,6 și 9 îl regăsim și în cadrul scării antice Solfeggio a frecvențelor vindecătoare miraculoase.

  • frecvența care eliberează de sentimente de vinovăție și teamă UT 396 Hz (3 + 9 + 6 = 18 , 1 + 8 = 9)
  • frecvența care ne deblochează energiile și facilitează schimbarea RE 417 Hz (4 + 1 + 7 = 12, 2 + 1 = 3)
  • frecvența vedetă care produce transformări miraculoase și repară ADN-ul, tonul MI sau 528 Hz (5 + 2 + 8 = 15, 5 + 1 = 6),
  • frecvența care favorizează comunicarea și relațiile sociale, 639 Hz, aferentă tonului FA (6 + 3 + 9 = 18, 1 + 8 = 9)
  • frecvența care ne trezește și ne amplifică intuiția, 741 Hz, adică tonul SOL, (7 + 4 + 1 = 12, 1 + 2 = 3)
  • frecvența care stimulează trezirea spirituală, 852 Hz, tonul LA (8 + 5 + 2 = 15, 1 + 5 = 6)

Acestor 6 tonuri originale antice li se mai adaugă alte 3 frecvențe sacre, descoperite de dr. Leonard Horowitz, 174 Hz, 285 Hz și 963 Hz și ele cu reducții numerologice de 3, 6 și 9. Dacă vrei să afli mai multe despre frecvențele miraculoase vindecătoare îți recomand articolul VINDECAREA CU AJUTORUL SUNETELOR SACRE. Trebuie să recunoaștem semnificația vitală a cifrelor 3, 6 și 9. Dovada acestei semnificații este peste tot în această realitate spațiu-timp, în natură, formă și în energie! Relația dintre acești vectori către o realitate superioară celei în care trăim și geometria sacră este și ea mai mult decât evidentă.

– Hexagonul însumează 720 grade, corespondent numerologic 9

– Pentagonul are 540 grade, corespondent numerologic 9

– Heptagonul are 900 grade, corespondent numerologic 9

– Octogonul are 1080 grade, corespondent numerologic 9

– Tetraedru, (4 fețe triunghiulare) are 720 grade, corespondent numerologic 9

– Cubul (6 fețe pătrate) are 2.160 grade, corespondent numerologic 9

– Octaedrul (8 fețe triunghiulare) are1440 grade, corespondent numerologic 9

Cum aplicăm cunoștințele acestea în viața noastră de zi cu zi? Ce putem face cu aceste informații? Ei bine dragilor, suntem cocreatori în această lume, iar acesta este dreptul nostru divin din naștere. Pentru că Legea Atracției funcționează independent de voința noastră, ca și toate celelalte Legi Spirituale ale Universului, ne creăm viața de zi cu zi, atrăgând în lumea noastră concretă exact ceea ce gândim. Putem alege să creăm în mod conștient, adică să atragem manifestările dorințelor noastre, aplicând cele mai elementare cunoștințe despre modul în care lucrează sau funcționează materializarea gândurilor. Conștientizarea oscilațiilor energetice sau a modelului vibrațional ne poate economisi o mulțime de energii. Nu mai trebuie să ne cheltuim prețioasa noastră energie vitală pentru a reacționa la influențele „lumii exterioare”, ci să economisim momentele care contează și „merg mână în mână cu fluxul”, investindu-le în dobândirea unei semnături energetice în armonie cu dorințele noastre. Universul nu pricepe limbajul cuvintelor ci pe cel al energiilor. De aceea avem nevoie de o semnătură energetică (gânduri și emoții dominante) în perfectă armonie cu dorințele noastre.  Așa că, suflete cu minți și corpuri, dacă tot ați dobândit aceste cunoștințe despre 3, 6 și 9 și vreți să vă stăpâniți viața, transformând-o într-una prosperă și fericită, având la îndemână și cele 12 Legi Spirituale ale Universului, vă va fi mai ușor de acum să înțelegeți misterul existenței și scopului nostru pe acest pământ: acela de a fi în unitate cu SURSA, în trup, minte și spirit.

Iată cum funcționează metoda 3-6-9 de manifestare a dorințelor, utilizată de însuși marele Nikola Tesla!

Alegeți mai întâi ceea ce doriți să manifestați. Dimineața, la scurt timp după trezire, scrieți de 3 ori manifestarea dorită, într-un caiet sau o agendă, neatinse de alte gânduri. În alcătuirea propoziției care definește manifestarea, folosiți 3, 6 sau 9 cuvinte, așa încât să vă definiți foarte exact dorința. După-amiază, scrieți aceeași propoziție de șase ori, iar noaptea înainte de culcare, scrie-o de nouă ori. Crede cu tărie că dorințele tale se vor împlini și ai grijă ca ele să subscrie binelui general. Asta este tot. În practică, cifra 3 ne conectează direct la Univers sau la sursă, 6 reprezintă forța pe care o avem în noi înșine și 9 ne ajută să depășim trecutul, eliberându-ne de orice îndoială de sine pe care o avem. Frecvența este un factor important în practicile de manifestare, iar respectarea acestor numere va ajuta enorm la transformarea dorințelor voastre în realitate.

Câteva strategii pot ajuta ca metoda de manifestare 3-6-9 să devină și mai puternică. În primul rând, în timp ce scrieți, credeți că aveți deja ceea ce doriți să manifestați. Nu ești încă stăpânul absolut al gălăgiei minții tale așa că gândurile vor mai rătăci încoace și-ncolo. Readu-le în centrul atenției și focalizează-le pe împlinirea dorinței tale. Nu gândi la împlinirea dorinței tale și nici nu vizualiza mental filmul imaginar așa cum face un spectator, ci gândește din starea pe care a-i avea-o pe când dorința va fi împlinită. Fii actorul din film, nu spectatorul filmului ! Mulțumește și arată recunoștință Universului trăind emoțiile împlinirii. Modul în care vă redactați dorința este, de asemenea, important. Formulați afirmația ca și cum ați avea deja ceea ce doriți să manifestați. În dreptul fiecărei propoziții puteți adăuga și ceva despre cum vă simțiți. Vă recomand să rostiți cu glas tare și convingător ceea ce scrieți în agendă. Fiți convinși că meritați tot ceea ce doriți să manifestați și nu vă îndoiți nicio clipă de asta. Faceți asta timp de 33 de zile (perioadă prin care bioritmul uman trece prin toate etapele). Nu contează data la care începi. Păstrează agenda tot timpul cu tine și completează în ea la ore fixe, încercând chiar să faci un fel de ritual din asta. Fii tot timpul pe fază și observă-ți permanent gândurile care apar de nicăieri și sunt în contrast cu dorințele pe care vrei să le manifești. Nu lupta cu ele, nu încerca să le alungi. Observă-le și vor dispărea singure. Apoi cultivă gânduri pozitive, care susțin întocmai dorințele tale. Materializarea este posibilă numai prin implicarea ta. Fii atent la șoaptele intuiției. Aceste șoapte divine ale sufletului te vor îndruma către acțiuni inspirate care vor conduce la împlinirea dorințelor tale.

Dacă-ți vei însuși sfaturile din podcasturile Forța Imaginației | Lege și Făgăduință Divină și Calea Fără Efort a Materializării dorințelor, îți va fi și mai ușor.

Îngăduiți-mi să ofer o temă de gândire pentru habotnicii ce-și mai aruncă ofurile prin comentarii, catalogând în fel și chip munca celor care cercetează misterele Universului. Oare îi încearcă vreun fior special dacă le spun că ziua este guvernată de 666 din punct de vedere numerologic? Cum așa?

  • într-o zi sunt 24 de ore, adică 2 + 4 = 6,
  • într-o oră sunt 60 de minute, adică 6 + 0 = 6 și
  • într-un minut sunt 60 de secunde, adică tot 6 + 0 = 6 ?

Pe blog, în categoria NUMEROLOGIE, veți întâlni și articolul care explică semnificația reală a acestui număr de secvență triplă dar și cum a fost manipulat de biserica timpurie pentru înrobirea minților celor mulți. De restul s-a ocupat industria de film de la Hollwood…

 Am vorbit astăzi despre metoda 3-6-9. Analizând numărul 369, acesta este tratat numerologic ca fiind un număr angelic. Vederea repetată a acestui număr este considerată un mesaj din partea Universului de a rămâne pozitiv și motivat. Atunci când întâlnești numărul 369, înseamnă că este momentul să pătrunzi adânc în sufletul tău și să cauți scopul corect al vieții tale. Ceea ce înseamnă că nu întâmplător asculți acest mesaj, aici și acum. Cere intuiției și înțelepciunii interioare îndrumări și sugestii, iar ele vor veni. Pe lângă faptul că îți vei putea îndeplini adevăratul scop și misiunea vieții tale, îți vei juca bine și rolul de a atrage toată bogăția materială pe care ți-o dorești. Numărul 369 înseamnă că ai confirmarea faptului că Universul te susține pe deplin.
Prin urmare, numărul angelic 369 este un mesaj care-ți transmite că, atât visele tale spirituale cât și cele materiale, se vor împlini. Așa să fie !

 

ARTICOLE ASEMANATOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recente

- Advertisment -vegis.ro
- Advertisment -vitamix.ro
- Advertisment -vitamix.ro