miercuri, mai 22, 2024
libris.ro

CE ESTE CONSILIEREA VOCAȚIONALĂ ȘI CE FACE CONSILIERUL PE ACEST DOMENIU?

          Consilierul vocațional, conform standardului ocupațional 242315 COR, este definit ca fiind acel specialist care oferă servicii de evaluare vocațională, orientare profesională și susținere motivațională, în vederea dezvoltării autonomiei personale.
Consilierea vocațională este un proces de lungă durată, cu continuitate, pe parcursul căruia, evaluarea vocațională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea și susținerea post-angajare sunt etape cadru în dezvoltarea socio-profesională.

          Consilierul vocațional realizează următoarele:

   • Identifică interesele, aptitudinile, cometențele și abilitățile beneficiarilor și evaluează nivelul de evaluare vocațional cu ajutorul unei metodologii specifice : inventare aptitudinale, teste și instrumente specifice
   • Elaborează profilul vocațional în baza competențelor, intereselor, caracteristicilor individuale psihice și fixice, performanțelor și non-performanțelor anterioare și alți indicatori relevanți
   • Identifică ruta de dezvoltare educaționalăținând cont de aptitudini și abilități, de interese și motivație, nivel de pregătire și obiectiva pe termen mediu și lung ale beneficiarului.
   • Elaborează planuri de inserție profesională și le revizuiește ori de câte ori este cazul, în funcție de competențele dobândite, de capacitățile beneficiarului, de oferta de pe piața muncii și alte obiective personale ale beneficiarului
   • Sprijină beneficiarul în vederea obținerii unui loc de muncă
   • Asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relației beneficiar-angajator.
   • Intervine în gestionarea conflictelor dintre beneficiar și angajator.
   • Oferă susținere motivațională.

Un excelent consilier are cunoștințe teoretice și practice de orientare și consiliere, comunicare, asistență socială, psihologie, legislația muncii, precum și abilități de interrelaționare și lucru în echipă, o capacitate foarte bună de sinteză și analiză, este exigent și riguros dar și bine echilibrat din punct de vedere emotional.
Statutul profesional de CONSILIER VOCAȚIONAL se dobândește doar de către absolvenții de studii superioare și este certificat de către instituțiile abilitate ale statului prin diplome recunoscute la nivel European.
Dacă dorești consiliere vocațională, poți solicita oricând o întrevedere cu unul dintre colaboratorii noștri, specialiști pe această temă.