marți, decembrie 5, 2023
carturesti.ro
AcasăLEGILE UNIVERSULUILegea Ritmului Divin | Cele 12 Legi Spirituale ale Universului (8)

Legea Ritmului Divin | Cele 12 Legi Spirituale ale Universului (8)

Energia este mereu în mișcare. Totul se naște și moare, se înalță și coboară. Această mișcare creează cicluri și modele pe care le numim Ritm. Ritmul este viața spațiului dansând prin timp.

Ți se pare cumva că, ceva în viața asta, în Universul ăsta, stă pe loc? Pământul orbitează în jurul Soarelui și se rotește în jurul propriei axe, luna se rotește în jurul Pământului, anotimpurile se schimbă, mareele vin și pleacă…În microcosmos așijderea. În lumea noastră fizică, nimic nu stă pe loc, nu se odihnește cu adevărat. Nici măcar tu nu ești  același „tu” pentru mai mult de o fracțiune de secundă și asta pe tot parcursul existenței tale fizice. Celulele tale se divid constant, părul crește, mâncarea este digerată, absorbită și eliminată.  Nici în plan mental nu ești în mod constant același. Gândurile și emoțiile vin și pleacă, voința apare și dispare, la fel și dorințele tale. Totul se mișcă. Totul este energie. Această prețioasă forță vie a fost dată fiecăruia dintre noi pentru a o gestiona și folosi cu înțelepciune în manifestarea planului lui Dumnezeu pe acest Pământ. Energia nu poate nici creată nici distrusă. Energia însăși este într-o continuă mișcare transformatoare, pendulând între vibrații înalte și vibrații joase. Noi toți suntem energie pură, parte a marelui câmp energetic. Cu toții suntem unul în străfundurile ființei noastre, picături ale marelui ocean.

Doar la suprafața existenței noastre suntem materie, avem chip, minte, judecăm și facem deosebiri. La suprafața existenței noastre suntem copleșiți de mintea noastră care își mișcă gândurile în sistem dual: frumos-urât, cald-rece, bine-rău, mult-puțin, sus-jos ș.a.m.d. Toată această permanentă mișcare a tot ceea ce există în Univers și pare  a se desfășura haotic, se produce de fapt într-un mod foarte ordonat, guvernat de legea spirituală a Universului despre care vom vorbi astăzi: Legea Divină a Ritmului. Legea Divină a Ritmului a fost conștientizată și decriptată de misticii antici egipteni, încă de la începuturile acestei mărețe civilizații. Kybalion, setul de doctrine secrete fundamentale care se transmiteau de către Maestru discipolului, descrie Legea Ritmului astfel:

Totul se scurge înăuntru sau în afară; orice lucru are durata sa; totul evoluează, apoi degenerează; balansul pendulei se manifestă în tot și toate; măsura oscilaţiei sale la dreapta este asemănătoare cu măsura oscilaţiei la stânga; ritmul este constant”.

Legea divină a ritmului ne învață că energia din univers este întotdeauna în mișcare, creând cicluri și modele atât în lumea noastră exterioară, cât și în cea interioară. Gândurile, stările noastre de spirit și emoțiile noastre sunt în continuă schimbare, pendulează de la o extremă la alta. O stare specifică se menține pentru o anumită perioadă de timp, după care dispare. Atunci când suntem triști, avem adesea senzația că va fi pentru totdeauna. Legea Ritmului ne consolează însă și ne invită să ne amintim în permanență că această stare va trece. Același lucru este valabil și în cazul stărilor de bucurie. Si ele sunt la fel de trecătoare pentru că așa funcționează Legea Divină a Ritmului, cea pe care nu o putem controla. Însă, dacă nu o putem controla nu înseamnă că trebuie s-o ignorăm, lăsând-o să ne izbească dintr-o extremă într-alta. Putem să-i atenuăm și chiar să-i evităm efectele dacă ne ancorăm în centrul ființei noastre. Acolo este liniște deplină.  Cum ne ancorăm în centrul ființei noastre?

Imaginați-vă o tornadă: în centrul tornadei este liniște. Cu cât te apropii mai mult de marginea tornadei, aceasta te va prinde în jocul vârtejului ei…

Esența învățăturilor Legii Divine a Ritmului se rezumă la cum să transmutăm energia și să gestionăm ritmurile extreme ale vieții. Această Lege ne spune nu numai că există întotdeauna o acţiune şi o reacţiune așa cum a stabilit Sir Isaac Newton, ci și că există întotdeauna un progres şi un regres, un maxim şi un minim. Și asta este valabil pentru toate elementele Universului: sori, lumi, oameni, animale, spirit, energie, materie. Legea Divină a Ritmului se manifestă în creaţia şi distrugerea lumilor, în progresul şi decadenţa naţiunilor, în viaţa oricărui lucru, precum și în mintea omului. Pentru aceasta trebuie să apreciem importanţa înţelegerii acestei Legi. Maeștrii spirituali  au înţeles-o foarte bine şi au găsit că aplicarea acestei Legi este universală. Ei au descoperit chiar anumite mijloace pentru a anihila efectele nedorite ale Legii Ritmului. Vestea bună este că nu trebuie să fim neapărat maeștri spirituali  ca să  aplicăm această lege în viața noastră. Maeștrii au transmis descoperirile lor omenirii, așa că noi nu trebuie decât să le punem la treabă în folosul nostru. Cum? Nu trebuie decât să învățăm cum să ne însușim principiul mental al neutralității pentru a utiliza noi  Legea Ritmului, în loc să ne lăsăm utilizați de această lege.

Nu există o rețetă universal-valabilă în lucrul cu Legea Ritmului. Fiecare om poate învăța cum să evite efectele Legii Ritmului prin metode diferite. Trebuie doar să ne polarizăm în punctul în care vrem să rămânem și să neutralizăm balansul ritmic al pendulei, care tinde să ne transporte către celălalt pol. Ușor de zis…Nu vă speriați, nu este chiar atât de greu de făcut.

Știți unde se află una dintre cheile înțelegerii legii ritmului divin? Exact în înțelepciunea populară. Nu de puține ori ați auzit expresia: Hai că râsul ăsta nu-i a bună! Într-o formă sau alta cu toții am folosit-o, nu-i așa, deși nu i-am înțeles niciodată pe deplin sensul profund…Rostind, fie și în mod neconștient această expresie, recunoaștem de fapt funcționalitatea Legii Divine Ritmului și admitem în subsidiar că pendulul a atins un pol extrem și că este pregătit să se îndrepte către celălalt pol. Adică să treacă de la râs la…plâns. Totul în acest Univers pendulează între maxim și minim. Expresia “râsul ăsta nu-i a bună”, confirmă Legea Divină a Ritmului dar și că adevărul se află întotdeauna dincolo de limitativele cuvinte ale limbajului verbal omenesc. De orice cuvinte. Dar ce spun eu aici? Câți oameni nu se poticnesc în cuvinte și nu pot simți adevărul ascuns în spatele lor?

Dacă faceți o analiză a vieții voastre, veți descoperi multe situații și întâmplări care s-au succedat, uneori cu o viteză incredibilă, pendulând de la un pol pozitiv către un pol pozitiv. De la râs la plâns și de la plâns la râs, de la bucurie la tristețe și de la tristețe la bucurie, de la bine la rău și de la rău la bine.  Ați pendulat până acum în mod inconștient între acești poli opuși și poate că v-ați confruntat cu consecințe serioase. Conștientizați așadar că a sosit vremea ca pendulul vieții voastre să treacă de la polul necunoașterii și ignoranței la cel al cunoașterii și aplicării conștiente a Legii Divine a Ritmului, până la armonizarea cu aceasta. Toate ființele umane sunt supuse refluxului și fluxului naturii, în virtutea legii ritmului, însă anumiți oameni au reușit să  neutralizeze efectele acestei legi asupra vieții lor. Ei au reușit să scape de influența previzibilă a stărilor mentale în care sunt blocați mai bine de 98% dintre oameni. Viața este compusă din stări aparent opuse: nu există dragoste fără ură, coborâș fără urcuș…Viața este atât iubire cât și ură – ambele există în același timp. Între cei doi poli extremi se manifestă o oscilație care are loc la fiecare nivel al existenței. Și, atenție, pe marginea următoarei afirmații, vă invit să vă expuneți părerile în rubrica de comentarii: nimic nu poate fi câștigat, fără ca ceva să fie pierdut ! Haideți să vedem cine înțelege în profunzime legea ritmului și poate oferi exemple concrete care să confirme adevărul afirmației că nimic nu poate fi câștigat, fără ca ceva să fie pierdut !

Care credeți că este secretul stăpânirii legii divine a ritmului? Cum putem să ne însușim o atitudine mentală centrată pe neutralitate sau să ne ancorăm în centrul ființei noastre, să rămânem în centrul tornadei? Acest secret nu se poate defini prin cuvinte. Secretul legii divine a ritmului poate fi înțeles doar cultivând o atitudine de recunoștință și conștientizând că, de fiecare dată, cu fiecare schimbare a gândurilor și emoțiilor devii o altă versiune a ta. Recunoștința este o stare emoțională de înaltă vibrație pe care o putem folosi în orice moment în beneficiul nostru, iar observarea atentă a gândurilor nu numai că are beneficii imense dar este și procesul care ne poate transforma viața. Legea Divină a Ritmului guvernează toate cele patru aspecte care definesc ființa umană. Putem manifesta un ritm corect sau unul greșit în planul rațiunii sau gândirii, un ritm corect sau unul greșit în plan sentimental, un ritm corect sau unul greșit în planul acțiunilor noastre și un ritm corect sau unul greșit în cadrul vorbirii. Un gând bun care nu ține cont de ritm se va dovedi dezastruos. O iubire nemenținută de ritm va eșua. O acțiune lipsită de ritm va fi considerată deplasată. O vorbă nesusținută de ritm se poate dovedi fatală. Trebuie să învățăm așadar, să fim stăpânul ritmului ! Stai în centrul tornadei, nu te apropia de marginea ei !

Ciclurile ritmului  sunt pozitive și negative și se aplică tuturor domeniilor vieții umane: fizic, mental și spiritual. În timpul ciclului pozitiv experimentăm; credința, generozitatea, bunătatea, răbdarea, dragostea, curajul și datoria. În timpul ciclului negativ experimentăm: frica, lăcomia, invidia, critica, ura și trădarea. Reușim să suportăm mai ușor sau să evităm complet efectele legii divine a ritmului dacă învățăm să ne detașăm atât de emoțiile pe care le experimentăm în timpul ciclurilor pozitive cât și de cele pe care le experimentăm în timpul ciclurilor negative. Nu ai neapărată nevoie de un maestru spiritual ca să înveți detașarea. Observă pe parcursul unei zile cum alternează schimbările tale de dispoziție. Fă asta zilnic până când vei înțelege că detașarea este cheia ! Aplică-ți voința pentru a-ți gestiona reacțiile la toate lucrurile care se întâmplă în viața ta. Așa înveți să te detașezi emoțional de toate experiențele pe care le trăiești și să eviți efectele legii ritmului.

În caz că te întrebi când vei învăța să te detașezi de toate experiențele pe care le trăiești, iată o pildă interesantă !

Un ucenic inițiat se duce la maestrul său spiritual și-l întreabă:

-“Maestre, fii sincer cu mine și spune-mi când voi dobândi înțelepciunea de a mă detașa de toate experiențele acestei vieți?

          Maestrul îl apucă pe ucenic de guler, îl duce până la râu și-l băgă cu capul sub  apă. Când ucenicul său începu să se zbată pentru că nu mai avea aer, maestrul îl scoase din apă și-l întrebă:

          – Fii tu sincer acum, și spune-mi. Ce ți-ai dorit cel mai mult când erai cu capul sub apă?

          – Aer, i-a răspuns ucenicul.

          – Ei bine, îi spuse maestrul, pe când îți vei dori înțelepciunea de a te detașa de experiențele vieții așa cum ți-ai dorit aerul, când erai cu capul sub apă, o vei dobândi.”

Nu nerăbdarea ucenicului din această povestioară este de subliniat aici, ci faptul că suferința ne îndreaptă spre credință, de unde și o altă vorbă înțeleaptă: Nu cauți credința? Nu-i nimic. Te găsește ea pe tine ! Cum te va găsi, în ce pasă a vieții tale, rămâne de văzut…

În cheia Legii Divine a Ritmului, atunci când experimentăm ciclul negativ, sentimentele noastre se transformă în mai multă frică, furie, invidie, îngrijorare sau vină. Sufletul nostru obosește de atâtea minime și devine mai deschis să învețe să rezoneze cu legile spirituale ale Universului pentru că legea divină a ritmului îl va îndrepta către celălalt pol. Cu alte cuvinte, la suferință îl  căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu știe asta și de aceea nu ar trebui să ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu suferința – suferință pe care singuri ne-o creăm. Răspunsul este: pentru că prin suferință ne apropiem de el, îi reflectăm caracterul, îi îndeplinim planul. Dacă vrem să stăpânim legea ritmului trebuie să ne folosim puterea voinței de a  rămâne pozitivi, transformând vibrațiile negative în vibrații pozitive până când vom învăța să ne detașăm, să ne ancorăm în centrul ființei noastre, să rămânem în centrul tornadei.  Despre transformarea vibrațiilor negative în vibrații pozitive, pas premergător învățării detașării, am vorbit pe larg în episodul al șaptelea, episodul cheie, Legea Corespondenței.

Atunci când simțim că toate vibrațiile noastre bune s-au înrăutățit avem două opțiuni: se continuăm împotriva ritmului fluxului sau în armonie cu acesta. Trebuie să facem câțiva pași înapoi și să conștientizăm că toate se întâmplă la vremea lor. Avem tendința de a forța lucrurile și de a ne impune termenii și condițiile, însă marele pendul ne agață și ne duce exact la polul opus al dorințelor noastre dacă nu știm să-l evităm în mod conștient. Am putea, la schimb, să respirăm adânc și să manifestăm răbdare, să mergem odată cu fluxul ritmului, nu să-i rezistăm. Dacă plantezi răsaduri de legume în grădină, în luna octombrie, nu vei reuși decât să devii un grădinar frustrat. Dacă ai răbdare și plantezi primăvara, vei fi un grădinar plin de roade.Te vei confrunta cu momente când lucrurile vor părea în afara ritmului pentru că te vor face să te simți inconfortabil. Rămâi concentrat pe vizunea ta și mergi în ritm cu fluxul, nu-i opune rezistență ! Totul depinde de reacția noastră la ritmul vieții. Cheia succesului în stăpânirea legii divine a ritmului este echilibrul. Doar controlul emoțiilor ne va permite să ne ridicăm deasupra acesei legi. Nu trebuie să permitem niciodată gândurilor și emoțiilor să se balanseze prea mult spre stânga sau prea mult spre dreapta. Când lucrurile merg bine, apreciați-le, vor trece. Când lucrurile nu merg bine, adoptați o atitudine neutră. Doar astfel veți reuși să evitați efectele legii ritmului, adică nu-i veți permite pendulului să vă balanseze către polul opus. Stați în centrul tornadei, nu vă apropiați de marginea ei. Învățați să observați fluxul și refluxul vieții cu răbdare și credință că există o vreme pentru toate.

Și cel mai important:

NU FII NICIODATĂ TRIST(Ă) CĂ UN BINE DIN VIAȚA TA  A TRECUT ! BUCURĂ-TE ȘI FII RECUNOSCĂTOR SAU RECUNOSCĂTOARE CĂ S-A PETRECUT !

După ce vei înțelege cele 12 legi spirituale care guvernează tot ceea ce este și le vei aplica în mod corespunzător, vei experimenta transformări în fiecare domeniu al vieții tale, dincolo de ceea ce ai îndrăznit vreodată să-ți imaginezi.

 

 

ARTICOLE ASEMANATOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recente

- Advertisment -vegis.ro
- Advertisment -vitamix.ro
- Advertisment -vitamix.ro